De onderstaande opties zijn alleen beschikbaar indien u gebruik maakt van het premium anti-spamfilter. Indien u dit nog niet doet, kunt u hier meer informatie vinden.

1. Login op het anti-spam dashboard

De opties van het premium anti-spamfilter bevinden zich in het anti-spam dashboard.

Indien u uw wachtwoord kwijt bent, neem dan contact op.

Het dashboard is erg uitgebreid en bevat geavanceerde mogelijkheden en instellingen. We behandelen slechts het essentiële deel in de onderstaande instructies. Indien u meer wilt weten over het dashboard of twijfelt over de werking, dan geven wij u graag persoonlijke uitleg.

Quarantaine bekijken

Alle berichten die door het spamfilter worden afgevangen, komen in de quarantaine terecht. Daar blijven ze 30 dagen staan. U kunt de berichten bekijken en eventueel vrijgeven of whitelisten.

 • Klik links in het menu op Spam quarantine

Er verschijnt een lijst met de berichten die zich in de quarantaine bevinden:

U ziet gegevens zoals de datum, afzender, ontvanger, onderwerp en grootte van het bericht.

Door op het onderwerp (subject) van het bericht te klikken, krijgt u de inhoud van het bericht te zien.

U kunt ook gebruik maken van de zoekbalk om specifieke berichten te zoeken, bijvoorbeeld als u vermoed dat een bericht ten onrechte als spam is aangemerkt.

Berichten vrijgeven en afzenders whitelisten

Indien een bericht ten onrechte in de quarantaine is belandt, of u het bericht toch wilt ontvangen, dan kunt u het bericht vrijgeven. In het dashboard heet dit release.

Zoek eerst het bericht dat u wilt vrijgeven. Dit kan door in de lijst te kijken of door de zoekfunctie te gebruiken.

 • Klik op het pijltje naast het selectievakje bij het bericht dat u wilt vrijgeven

U kunt een bericht op drie verschillende manieren vrijgeven:

 • Release
  Geeft het bericht vrij, zonder verdere actie. Dit is meestal de gewenste methode.
 • Release and Train
  Indien het bericht ten onrechte als spam is gemarkeerd (het is volgens u een bericht dat legitiem is en niet als spam beoordeeld had mogen worden), kunt u met deze optie aangeven dat het spamfilter een soortgelijk bericht in de toekomst niet als spam moet markeren. Hierbij gaat het vooral om de inhoud van het bericht. Dit zal niet altijd direct een resultaat hebben, maar het filter leert berichten zo op lange termijn accurater te herkennen. Let er op dat u dit dus niet doet voor berichten die u incidenteel wel wilt ontvangen, maar over het algemeen in de spam zouden moeten komen.
 • Release and Whitelist
  Indien u merkt dat berichten van een specifieke afzender (bijv. naam@bedrijf.nl) vaker in de spam belanden, dan kunt u de afzender whitelisten. Dat wil zeggen dat berichten van dat specifieke e-mailadres nooit meer als spam worden aangemerkt. Wees hier spaarzaam mee, omdat te veel whitelists er voor kunnen zorgen dat spam wordt doorgelaten. Vaak is er een structureel probleem met de e-mailserver van de verzender (zoals een verkeerde mailserver, een verkeerd SPF-record, een blacklist door het verzenden van spamberichten, etc.) en doet het filter dus zijn werk correct. Via deze optie kunt u dit buiten werking stellen voor deze afzender.
 • Klik op Apply

Het bericht wordt vrijgegeven (en eventueel getraind of gewhitelist). Het bericht verschijnt na enkele minuten in uw inbox.

Periodieke rapporten instellen

Indien u wat meer controle en inzicht wilt over de berichten die het filter als spam markeert, kunt u een automatisch rapport instellen. Zo krijgt u periodiek een overzicht per mail van alle e-mails die als spam zijn aangemerkt. Op deze manier kunt u in de gaten houden of er geen belangrijke legitieme e-mail in het filter terecht komt. U kunt vanuit deze rapporten ook direct een bericht vrijgeven.

U stelt een rapport als volgt in:

 • Klik links in het menu op Periodic domain report

We gaan er vanuit dat u één rapport wilt voor alle e-mailadressen op uw domein. Mocht u een rapport willen ontvangen per e-mailadres, dan kunt u dezelfde stappen volgen maar kiest u hier voor Periodic user report

 • Report enabled
  Dit dient aangevinkt te zijn om het rapport in te schakelen.
 • Recipient address
  Voer hier het e-mailadres in waar u het rapport op wilt ontvangen.
 • Report frequency
  Selecteer hier een frequentie voor het rapport. U kunt kiezen tussen dagelijks (daily) of wekelijks (weekly).
 • Language
  U kunt het rapport in het Nederlands ontvangen met de optie ‘nl’. Indien u een andere taal prefereert kunt u die selecteren.
 • Format
  Indien u het rapport liever als PDF-bijlage wilt ontvangen selecteert u PDF. Wij adviseren om deze op HTML te laten staan.
 • Include extra spam table
  Deze optie laat u ingeschakeld
 • Send report with no quarantined messages
  Indien u deze optie aanvinkt, ontvangt u ook een e-mail als er geen berichten als spam zijn aangemerkt. Wij raden aan deze optie uitgeschakeld te laten.

Klik op Update

U ontvang nu periodiek een rapport op het opgegeven e-mailadres. U ziet daar de gedetecteerde berichten en directe links om een bericht vrij te geven.