Voor deze instructie maken we gebruik van Outlook. Migratie kan ook met andere software, welke op een vergelijkbare manier zal werken. Raadpleeg bij onduidelijkheden de handleiding van uw e-mailprogramma of neem contact op voor specifieke ondersteuning.

Als u het IMAP-protocol gebruikt, wordt alle e-mail op de mailserver opgeslagen en gesynchroniseerd. Het kan zijn dat u de e-mail lokaal (op uw eigen computer) wilt opslaan. Vaak is dit in twee situaties:

  1. Uw opslaglimiet loopt vol of is overschreden en u wilt ruimte vrijmaken door (oude) e-mail lokaal op te slaan;
  2. U beëindigt de webhosting bij Chessweb en wilt de e-mailberichten lokaal behouden.

Via de onderstaande stappen verplaatst u zelf via uw e-mailclient de berichten naar uw computer.

Let op: indien u de berichten niet meer op de server bewaart, worden deze ook niet meer door Chessweb uurlijks gebackupt. U dient dan zelf rekening te houden met het back-uppen van uw computer.

Let op: indien u het POP-protocol gebruikt, worden uw berichten al lokaal bewaard en is dit artikel niet van toepassing.

1. Ga naar uw IMAP-inbox

Ga naar de map van uw e-mailaccount (IMAP-box). Hier staat de e-mail die op de server opgeslagen is.

  • Selecteer de map waarin de berichten staan die u wilt verplaatsen
  • In de meeste e-mailprogramma’s kunt u geen hele mappen ineens verplaatsen, u dient dus deze stappen per map te doorlopen.

2016-05-21_21-44-54

2. Verplaats de berichten naar de lokale map

2016-06-22_09-25-42

  • Selecteer de berichten die u wilt verplaatsen
  • Sleep deze berichten naar de map ‘Op mijn computer’, ‘Persoonlijke mappen’ of ‘Lokaal’ (afhankelijk van uw programma)
  • Indien u met een mappenstructuur werkt, kunt u de berichten naar de gewenste lokale map slepen

De berichten zijn nu lokaal opgeslagen en van de mailserver verwijderd.

Herhaal deze stappen voor alle gewenste mappen

Werken met mappen

2016-05-21_21-46-25_01

U kunt in uw lokale opslag ook mappen aanmaken om uw e-mail te organiseren. U kunt dezelfde structuur als op de mailserver aanmaken, of een afwijkende structuur voor de lokale opslag inrichten.

  • Klik rechts op de lokale map en kies voor Nieuw map (of Nieuwe postbus)
  • Voer een naam in voor de map

Sleep de gewenste berichten naar de aangemaakte map.